Ver en español  italia  brasil portugal cataluña
Facebook Mias Latina

Notícies

Casa Árabe Madrid

sem feb 2014

 LES OBRES DE IBN ARABI

Ibn Arabi va començar a escriure llibres quan tenia al voltant de 27 anys i ho va continuar fent durant la resta de la seva vida. Basant-nos en els títols de dues llistes que va deixar, es pot dir que Ibn Arabi va escriure unes 300 obres. Tanmateix, el número d’obres avui conservades oscil·la entre 75 i 1000, algunes d’elles molt llargues i d’altres curtes. Les seves obres més conegudes són:

Fusûs al-hikam (Els encastos de les savieses)

Es considera que és la quinta essència de l’ensenyament espiritual de Ibn Arabi. Es composa de vint i set capítols, cada un d’ells dedicat al significat espiritual i a la saviesa d’un determinat profeta. Al llarg dels segles, els deixebles de Ibn Arabi han apreciat molt aquest llibre i s’han escrit més d’un centenar de llibres sobre ell.

Al-Futûhât al-makkiyya (Les il·luminacions de La Meca)

Aquesta obra és un gran compendi de metafísica, cosmologia, antropologia espiritual, psicologia i fiqh. Entre els temes que aborda es troben els significats interns dels rituals islàmics, les estacions dels viatgers en el viatge cap a Déu i en Déu, la naturalesa de la jerarquia còsmica, el significat ontològic i espiritual de les lletres de l’alfabet àrab, les ciències que avarca cadascun dels noranta nou noms de Deu i el significat dels missatges dels diversos profetes. Ibn Arabi va escriure aquesta obra a llarg de vint anys, mentre viatjava per Síria, Palestina, Anatòlia, Egipte, Irak i el Hiyaz. Posteriorment la va revisar mentre vivia a Damasc.

Taryumân al-ashwâq (L’ intèrpret dels desitjos)

Aquesta breu col·lecció de poesia amorosa va néixer inspirada per l’encontre de Ibn Arabi, durant la seva primera peregrinació a La Meca, amb Nizam, la bella i talentosa filla d’un gran erudit de Isfahan. Més tard va escriure un extens comentari sobre els poemes per demostrar als seus crítics que tractaven de veritats espirituals i no d’amor profà. Aquesta obra pot llegir-se en traducció de Vicente Cantarino, Casidas de amor profano y místico: Ibn Zaydún e Ibn Arabi,  en Ed. Porrúa de Mèxic, i fou la primera de les obres de Ibn Arabi que es va traduir a l’anglès.