Ver en español  italia  brasil portugal cataluña
Facebook Mias Latina

Notícies

Casa Árabe Madrid

sem feb 2014

L’ associació i els seus objectius 

Muhyiddin Ibn Arabi Society-Latina (MIAS-Latina)

http://www.ibnarabisociety.es

MIAS-Latina és una associació laica, aconfessional i independent, que té com a objecte l’ estudi multidisciplinar de la figura i el llegat del místic andalusí, nascut a Murcia, Muhyiddin Ibn Arabi. Per això es constitueix el 2011, amb seu al Centre Cultural Portes de Castilla, com a associació independent agermanada amb la Muhyiddin Ibn Arabi Society de Oxford i la seva filial als Estats Units. 

Col·laboradors de MIAS-Latina

Comitè directiu:

President: Pablo Beneito Arias

Vicepresident: Francisco Martínez Albarracín (des del 2013, després de reemplaçar a Marta López-Briones)

Secretària: Elena Vecino Hens (des de 2013, després de reemplaçar a Carles Berbil)

Tresorer: Jesús de la Peña Sevilla 

Comitè assessor:

José Antonio Antón Pacheco (Universitat de Sevilla), Alfonso Carmóna González (Universitat de Murcia), Paulo Borges (Universidade de Lisboa), Fabrizio Boscaglia (Universidade de Lisboa, Universidade Lusófona) Jane Carroll (MIAS-USA), Antoni Gonzalo Carbó (Universitat de Barcelona), Suad Hakim (Universitat Libanesa de Beirut), Luce López-Baralt (Puerto Rico), Jesús Moreno Sánz, José Miguel Puerta Vílchez (Universitat de Granada), Faustino Teixeira (UFJF, Brasil), Cecilia Twinch (MIAS-UK). 

Col·laboradors de MIAS al Cercle de lectura Ibn Arabi: 

José Manuel Frutos Lorca, María del Carmen González, Francisco Martínez Albarracín, Amalia Nadal Yuste, Antonia María Sánchez Triguero.

Coordinadora 2013: Antonia María Sánchez Triguero.

Coordinador 2014/2015: Francisco Martínez Albarracín.

Coordinadora a València: Eloísa Torres.

Coordinador a Mèxic D. F.: Ariosto Matus.

Coordinadora 2015 a Barcelona: María Cucurella.

Coordenador a Lisboa y Portugal: Fabrizio Boscaglia

Col·laboradors en pràctiques de grau (COIE, Universitat de Murcia):

2012-2013: Laura Isabel García Martínez, María Pilar López Abenza, Clara López Salinas, Marta Martínez Medina, Juan Navarro Andúgar, Elena Ramos Mañas.

2013-2014: María López Torres y Laura Ríos.

2014-2015: Imad Boussif, José Antonio Carrillo Rojo, Fátima Castañón Podio, Gala Garrido Mengual, Víctor Rosique Pina, María Mercedes Rubio Muñoz.

Col·laborador SEF:

2005: Mustafa Selma Nasri.

Col·laboradors i representants en altres països:

Contacte a São Paulo, Brasil: Des de 2015, Elisa Toledo. (2014, Beatriz Machado) ibnarabibr@gmail.com

Contacte a Itàlia: Alberto De Luca (des del 2013), Fabrizio Boscaglia (des del 2017) miasitalica@gmail.com  

Contacte a Mèxic D. F.: Ariosto Matus    mias.mexico@gmail.com

Contacte a Portugal: Fabrizio Boscaglia, Paulo Borges (des del 2017)  miasemportugal@gmail.com 

Contacte a Barcelona: María Cucurella Miquel    miaslatinabcn@gmail.com

 Informàtica:

 Ignacio Albacete (synaps.es)

EL AZUFRE ROJO: REVISTA D’ ESTUDIS SOBRE IBN ARABI (DES DEL 2014)

Director i editor: Pablo Beneito.

Producció i direcció tècnica: Jesús De la Peña. MIAS-Latina.

Coordinació tècnica: Alfredo Benito.

Disseny i maquetació: Susana López.

Consell de redacció:

Pablo Beneito, Amina González, Fabrizio Boscaglia (redacció), Marisa Hurtado Morata (traducció), Gregorio Martínez Jiménez (entrevistes), Francisco Martínez Albarracín (ressenyes).

Comitè editorial: 

José Antonio Antón Pacheco (Universitat de Sevilla), Alfonso Carmóna González (Universitat de Murcia), Fabrizio Boscaglia (Universidade de Lisboa, Universidade Lusófona) Jane Carroll (MIAS - EE. UU.), Alberto De Luca (MIAS-Latina, Itàlia), Jaume Flaquer (Facultat de Teologia de Catalunya), Antoni Gonzalo Carbó (Universitat de Barcelona), Luce López-Baralt (Universitat de Puerto Rico), Bia Machado (U.S.P., Brasil), Fernando Mora, José Miguel Puerta Vílchez (Universitat de Granada), Faustino Teixeira (UFJF, Brasil), Cecilia Twinch (Regne Unit).

Comitè assessor:

Jane Clark (MIAS - Regne Unit), Suad Hakim (Universitat Libanesa de Beirut), Stephen Hirtenstein (MIAS - Regne Unit).

COL·LECCIÓ DRAGOMÁN (DES DEL 2014)

Direcció i edició: Pablo Beneito i Francisco Martínez Albarracín. 

Producció editorial i direcció tècnica: Jesús De la Peña. MIAS-Latina.

Coordinació tècnica: Alfredo Benito.

Disseny i maquetació: Susana López.

Muhyiddin Ibn Arabi Society de Oxford (MIAS)

http://www.ibnarabisociety.org

Aquesta associació es va fundar l’ any 1977 amb el fi de promoure un millor coneixement de l’ obra de Ibn Arabi i els seus seguidors. És una associació internacional sense ànim de lucre que té la seva seu a Oxford (Regne Unit) i una filial a San Francisco (EE.UU.). L’ associació està oberta al públic i té membres en més de quaranta països. Molts dels seus membres honoraris són els principals erudits internacionals d’ aquest camp. 

Publicacions: L’ associació publica dues vegades a l’ any una revista, que envia als seus membres i a la que estan subscrites moltes biblioteques del món. A més, ha publicat dos volums d’ oracions, una traducció a l’ anglès del Fusûs al-hikam i un Volum Commemoratiu del 750 aniversari de la mort de Ibn Arabi. La pàgina web posa a disposició de l’usuari traduccions i articles ja publicats a la revista, així com altres fonts, i proporciona informació sobre conferències i altres esdeveniments en tot el món. L’ associació ven molts llibres en aquest camp, tant en els seus esdeveniments com per correu.

Esdeveniments: L’ associació porta organitzant un simposi cada any al Regne Unit des del 1984 i als Estats Units des del 1987. Es tracta d’ un lloc de trobada per a estudiants i gent amb gran interès en l’ obra de Ibn Arabi.

Col·leccions: L’ associació té una biblioteca especialitzada en materials impresos a Oxford, que alberga llibres en més de dotze idiomes i té una col·lecció exclusiva de còpies de manuscrits històrics en format digital i en microfilm. Aquestes còpies ajuden a protegir les obres i serveixen de base per a la publicació d’ edicions precises i traduccions.