Ver en español  italia  brasil portugal cataluña
Facebook Mias Latina

Notícies

Casa Árabe Madrid

sem feb 2014

Cercle de lectura Ibn Arabi

L’ associació MIAS-Latina proposa un cercle de lectura per profunditzar en el coneixement i la interpretació de l’ obra de Ibn Arabi dirigit a tots els interessats (no és requisit ser soci). El nostre desig és, així mateix, fomentar un espai de relació entre els participants que afavoreixi l’ apropament a la figura i l’ obra de l’autor.

La dinàmica de les trobades consistirà en compartir durant una hora i mitja aproximadament un espai de lectura dels textos prèviament seleccionats. Després de la lectura de cada text dedicarem un temps a intercanviar impressions i experiències en un ambient de diàleg.

Inicialment, recorrerem, entre d’altres, als textos següents:

Claude ADDAS, Ibn Arabi o la búsqueda del azufre rojo, Editora Regional de Murcia.

William C. CHITTICK, Mundos imaginales: Ibn al-Arabi y la diversidad de las creencias, Mandala, Madrid.

Fernando MORA, Ibn Arabi: vida y enseñanzas del gran maestro andalusí, Kairós, Barcelona.

IBN ARABI, El intérprete de los deseos (vàries versions).

IBN ARABI, El secreto de los Nombres de Dios, Tres Fronteras, Murcia.

IBN ARABI, Los engarces de las sabidurías, EDAF, Madrid.

IBN ARABI, Vidas de santones andaluces (trad. M. Asín Palacios), Hiperión, Madrid. 

 

Calendari de trobades fins al desembre del 2014 i lectures previstes:

Durant l’ any 2015 es continuarà llegint progressivament en Murcia com a obra de referència principal el citat llibre de Fernando Mora, Ibn Arabi. Es recomana als assistents la prèvia lectura del text que es comentarà a la reunió. Es recorrerà també a altres textos breus complementaris que es faran arribar als interessats inscrits per e-mail.

Vegi’s avall el lloc de convocatòria del Cercle de lectura a Cartagena.

Las reunions del Cercle de lectura en Barcelona començaren al març del 2015. Les properes reunions tindran lloc dimecres 29 d’ abril del 2015 a les 20h. (lectura del primer capítol de Los engarces de las sabidurías dedicat al profeta Adán) i el dimecres 24 de juny del 2015 (22:00 h.).  Contacte: María Cucurella Miquel     miaslatinabcn@gmail.com

Màlaga, l’ activitat del Cercle de lectura va començar el 24 de gener del 2014.

La primera reunió del Cercle de lectura a València va tenir lloc el dia 20 de juny del 2014. Lectura prèvia recomanada: Part biogràfica inicial del llibre de Fernando Mora. La pròxima cita a València serà el 13 de març del 2015.

Les activitats del Cercle de lectura de Mèxic poden consultar -se a la pestanya MIAS Latina-México. 

 

                                               MURCIA                         LECTURA                      

Desembre 2013                   Dilluns 16                           Mora, Introducció.     

Gener  2014                         Dimarts 14                         Mora, pp. 1-54.         

Febrer                                  Dimarts 11                          Idem, pp. 55-112.       

Març                                     Dimarts 18                          Idem, pp. 113-172.     

Abril                                     Dimarts 29                          Idem, pp. 173-209.   

Maig                                     Dimarts 27                          Idem, pp. 173-209.  

Octubre                                Dilluns 13                           Idem, pp.  173-209.

Novembre                           Dilluns 10                           Idem, pp. 210-241.

Desembre                            Dilluns 15                            Idem, pp. 229-241.

Gener 2015                          Dilluns 26                           Idem, pp. 242-277.

Febrer                                   Dilluns 23                           Idem, pp. 254-277.

Març                                     Dilluns 23                           Idem, pp. 278-309.

Abril                                     Dilluns 27                           Idem, pp. 278-309.

Maig                                     Dilluns 29                          Idem, pp. 310-343.

 

                                              CARTAGENA                 LECTURA

Desembre 2013                Sense sessió   

Gener 2014                        Dimecres 29                      Mora, Introducció.

Febrer                                Dimecres 26                      Mora, pp. 1-54.

Març                                  Dimecres 26                      Idem, pp. 55-112.

Abril                                  Dimecres 30                      Idem, pp. 113-172.

Maig                                  Dimecres 21                       Idem, pp. 141-172.

Juny                                   Dimarts 24                        Sense lectures prèvies.

Octubre                             Dimecres 29                       Idem, pp. 141-172.

Novembre                        Dimecres 26                       Idem, pp. 173-209.

Desembre                         Dimecres 17                        Idem, pp. 229-241.

Gener 2015                        Dimecres 21                        Idem,  pp. 229-241.

Febrer                                 Dimecres 18                        Idem,  pp. 242-277.

Març                                    Dimecres 18                        Idem,  pp  278-309.

Abril                                   Dimecres 22                        Idem,  pp.  310-343.

Maig                                   Dimecres 20                        Idem,  pp. 344-382.

Juny                                    Dimecres 17                         Idem,  pp. 383-413.

 

                                              BARCELONA                  LECTURA

Setembre                           Dimecres 30                       Ibn Arabi, Los engarces de las sabidurías

 

Horari:

MURCIA: De 19:30 a 21 hores.

CARTAGENA: De 18:45 a 20:15. 

MÁLAGA: Contactar amb la coordinadora.

VALÈNCIA: A les 20:30. 

BARCELONA: A les 20 h. 

 

Lloc:

 

MURCIA: Centre Puertas de Castilla (més informació a l’ entrada a Consergeria).

CARTAGENA: Sala de reunions de l’ I.E.S. "Ben Arabí", c/ Antonio Lauret, 4, 30300 Cartagena (Tlf. 968 313130).

MÁLAGA:  Contacte por correu: casadevillanueva@yahoo.es   Telèfon: 605213005.

VALÈNCIA: Centre Sadhana València. C/ de Alginet, 5 - Baixos. 46010. Tel:  963 600 964.

BARCELONA: Centre Cristianisme i Justícia (c / Roger de Llúria, 13). Contacte per correu: miaslatinabcn@gmail.com

 

Contacte general:

circulolectura@ibnarabisociety.es 

Col·laboradors de MIAS-Latina al Cercle de lectura:

 

Murcia i Cartagena: José Manuel Frutos Lorca, María del Carmen González, Francisco Martínez Albarracín, Amalia Nadal Yuste, Antonia María Sánchez Triguero.

Màlaga: Rosario Fernández Maldonado.

València: Fernando Mora, Eloísa Torres, Antonio Triguero.

Barcelona: Yasmín Abdelgani, Josep Bellver, María Cucurella Miquel, Jordi Delclòs, Jaume Flaquer. 

Coordinadora 2013-Murcia: Antonia María Sánchez Triguero.

Coordinador 2014/15-Murcia/Cartagena: Francisco Martínez Albarracín (693330959).

Coordinadora 2014/15-Málaga: Rosario Fernández (605213005).

Coordinadora 2014/15-Valencia: Eloísa Torres (635664053).

Coordinadora 2015-Barcelona: María Cucurella Miquel (685641863).

 

Programa del dimecres 11 de juny 2014:

LA TAVERNA DE LES LLUMS: LECTURES DE L’ OBRA LÍRICA DE SHUSHTARI E IBN ARABI DE MURCIA. Introducció i recital a càrrec de Pablo Beneito. Música del grup El Bosco: Jesús Fictoria (guitarra), David Moretti (tzouraz), José Perelló (sitar) i més. Museu Santa Clara de Murcia. Dimecres, 11 de juny, 19:30 hores. Entrada gratuïta fins a completar l’aforament. Informació: Museu Santa Clara de Murcia. Tlf. 968272398.

Programa del 12 de juny del 2013:

L’ INTÈRPRET DELS DESITJOS. LECTURES DE L’ OBRA LÍRICA DE IBN ARABI. Introducció i recital a càrrec de Pablo Beneito. Acompanyament musical a càrrec de José Perelló (sitar, tzouraz). Museu Santa Clara de Murcia. Dimecres, 12 de juny, 19:30 hores. Entrada gratuïta fins a completar l’aforament. Informació: Museu Santa Clara de Murcia. Tlf. 968272398.