Ver en español  italia  brasil portugal cataluña
Facebook Mias Latina

Notícies

Casa Árabe Madrid

sem feb 2014

Seminari d’ iniciació a la lectura de Ibn Arabi (SEMILIA)

Per endinsar-se amb perspectiva en l’ obra de Ibn Arabi, màxim exponent de les ciències del sufisme, resulta convenient familiaritzar-se prèviament amb determinats temes, termes de referència, aspectes culturals i punts de vista propis del seu pensament i del seu context particular. Cada any, de setembre a juny, l’ associació programarà al voltant de quatre tallers de iniciació a la lectura de Ibn Arabi en els quals diversos ponents exposaran progressivament temes centrals de l’ obra del prolífic autor andalusí, relacionant-los amb altres autors o temes afins del sufisme o altres tradicions. A partir d’ una selecció de textos de referència, les qüestions abordades s’ aniran debatent obertament en una dinàmica participativa.