Ver en español  italia  brasil portugal cataluña
Facebook Mias Latina

Notícies

Casa Árabe Madrid

sem feb 2014

És Ell qui es mostra en cada rostre, a qui es busca en cada senyal, a qui tots els ulls contemplen, a qui es rendeix culte en tota adoració i a qui es procura en allò visible i en allò invisible. Ni una sola de les seves criatures pot deixar de trobar-lo en la seva naturalesa original. 
                                                             Ibn Arabi, al-Futûhât al-makkiyya (Les il·luminacions de La Meca)

 

NOTICÍES I NOVETATS

 

Místic sufí, pensador i poeta, Muhyiddin Muhammad Ibn al-Arabi és un dels més grans mestres espirituals de la història. Va néixer a Murcia, al-Andalus, l’any 1165 d. C., i les seves obres han tingut en tot l’ orbe islàmic un enorme impacte que durant el segle passat s’ ha fet extensiu a tot el mon, donat que les idees d’ aquest andalusí universal resulten avui dia summament rellevants i inspiradores.

MIAS-Latina te com a objecte l’ estudi multidisciplinar de la figura i el llegat d’ aquest mestre i d’ altres autors acostats o afins a ell. Per a això es va constituir l’ any 2011, amb seu al Centre Cultural Portes de Castilla de Murcia, com a associació independent agermanada amb la Muhyiddin Ibn Arabi Society (MIAS) de Regne Unit i els Estats Units. Anualment organitza un simposi internacional, diversos seminaris de iniciació al pensament i a la lectura de Ibn Arabi i altres activitats del gènere.

Des de març del 2014 MIAS-Latina edita, tant en format digital com en paper, la seva publicació anual El Azufre Rojo: Revista de estudios sobre Ibn Arabi i la Col·lecció Dragoman, dedicada a llibres relatius a l’ obra de Ibn Arabi o temes relacionats amb el seu pensament. 

D’altra banda, l’ activitat del Cercle de lectura Ibn Arabi està oberta sense inscripció prèvia a tots els interessats, que en aquest moment poden participar en las sessions convocades a Cartagena, Màlaga, Murcia, València i Barcelona.

La Muhyiddin Ibn Arabi Society (MIAS) es va fundar l’ any 1977 amb el fi de promoure un major coneixement de l’ obra de Ibn Arabi i els seus seguidors. Aquesta associació te la seva seu a Oxford i una altra branca a Berkeley (Califòrnia). La seva pàgina web www.ibnarabisociety.org proporciona notícies sobre esdeveniments relacionats amb el tema i aporta informació sobre les publicacions que van apareixent en aquest camp. A l’ actualitat ofereix accés directe a més de 150 traduccions i articles ja publicats a la revista de l’ associació, Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society, o en altres fonts.

 

El moviment que dona lloc a l’ existència de l’univers és el moviment de l’amor.
                                   Ibn Arabi, Fusûs al-hikam (Los engarces de las sabidurías)