Ver en español  italia  brasil portugal cataluña
Facebook Mias Latina

Notícies

Casa Árabe Madrid

sem feb 2014

 

ARTICLES EN CATALÀ

Els autors interesats en que els seus textos relacionats amb Ibn Arabi figurin en aquesta página poden enviar-los en PDF o escanejats a miaslatina@ibnarabisociety.es

 MIAS-Latina no es fa responsable de les opinions expressades pels autors en els seus articles. El propòsit d' aquesta pàgina és facilitar la consulta de textos que ofereixen una àmplia varietat de perspectives sobre els més diversos temes relatius a Ibn Arabi i altres autors afins a ell. Alguns d' ells son textos rigurosos de grans especialistes en l' obra akbarí, altres son textos ja superats i revisats per investigacions posteriors, però amb valor documental, i altres son textos de reflexió i opinió de diversa índole que, tot i estar mancats en ocasions de rigor acadèmic, reflexen diversos modes de llegir e interpretar a l'autor.  

Si per qualsevol motiu un autor desitja que algun dels seus textos o enllaços sigui retirat d' aquesta pàgina, només ha de solicitar-lo per escrit. MIAS-Latina agraeix per endavant qualsevol sugerència o aportació que els interessats facin arribar a l' adreça esmentada.

Josep Bellver

Bibliografia en castellà sobre sufisme

Fragment del Kitab al-hikam, d' autoria dubtosa, atribuit a Ibn Arabi

Invocación de la bendición sobre el Profeta, atribuida a Ibn Arabi (al-Salawât al-akbariyya)

Benedicció sobre el Profeta en la que s' aludeix a la seva naturalesa oculta (al-sigat al-mutalsama), atribuida a Ibn Arabi

Oració per a obtenir protecció i elevació espiritual (Hizb al-wiqâya li-man arâda l-walâya) o Oració del cicle més elevat (al-Dawr al-a'lâ), de autoría dudosa, atribuida a Ibn Arabi

Similitud i incomparabilitat

Jordi Delclós Casas

L' audició mística o samâ' en Ibn Arabi i altres autors sufíes (a El Azufre Rojo I, 2014)

Antoni Gonzalo Carbó

La visión teofónica en el sufismo de Ibn Arabi

El cuerpo desposeído, la palabra poseída: los ojos cosidos, la visión escandalosa del Amado

La teoría de los "centro sutiles" en el sufismo del Shaykh Ahmad Sirhindî

La escala espiritual en el sufismo y en la obra de Wolfgang Laib (en El Azufre Rojo I, 2014)

"Atravesando el mar en llamas": el sufismo de María Zambrano y Bill Viola

El viaje espiritual al "espacio verde": el "jardín de la visión" en el sufismo

La teología doblemente negativa de Hamîd al-Dîn al-Kirmanî y Moisés de León

El fenómeno del espejo como reflejo del Jardín celeste en la Mezquita Real de Isfahán

La «alfombra-espejo» o el símil sufí del espejo en la arquitectura persa

La extinción en la «mina de sal»: de Farid al-Din Attar (m. 618/1221) a Mîr Dard de Delhi (m. 1199/1785)

La lengua oculta debajo del paladar: preservar el secreto en la cábala y el sufismo medievales

Romper el espejo del Bienamado: develar lo oculto/velar lo revelado en el sufismo y el arte contemporáneo

El agua unida a la llama

Víctor Pallejà 

La huella iraní en la obra de Ibn Arabi